News Detail

Фінансова звітність

Date: 29.12.2020

ТОВ «Аграна Фрут Україна» згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком за 2019 рік

посилання